Batman Logo !-- Wikplayer http://www.wikplayer.com -->
Let's get lost
Silviu,15 y/o, Iasi, Romania.
Food.Music.Girls.Cars.Landscapes.Feelings.Fashion.
Home Theme Ask me anything Submit

Dă reblog şi vezi ce primeşti!

1:Eşti urât/ă.
2:Îţi urăsc Tumblr-ul.
3:Îţi iubesc Tumblr-ul.
4:Eşti o persoană minunată.
5:Tumblr-ul tău este minunat.
6:Eşti sexy.
7:Eşti frumos/frumoasă.
8:Eşti drăguţ/ă.
9:Vreau numărul tău de telefon.
10:Îţi accesez blogul adesea.
11:Te vreau.
12:Eşti adorabil/ă.
13:Eşti a naibii de sexy.
14:Vreau să te îmbrăţişez.
15:Lasă-ma să te iubesc!
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter